Kattemmolen (door André Leemans)


De molen te O.L.V.Lombeek wordt de tragische molen genoemd.  Rond de Kattemse molen en de uitbaters  zijn er eveneens zeer tragische verhalen te vertellen.  Deze verhalen zijn echter te recent en te kwetsend voor de nog in leven zijnde families.


De laatste uitbater van de staakmolen te Kattem was Renatus Domenicus Van Roy geboren te BL op  14 juni 1897. Hij was gehuwd met Victorina Julia De Coster geboren te Kester op 20 mei 1892. Het gezin had drie kinderen (Henri geboren te BL op 21 juni 1926, Raymond ( Georges) geboren te BL op 23 juli 1930  en Maria (Jeanne) geboren te BL op 24 augustus 1928.

De wieken van de molen werden tijdens de 18-daagse veldtocht door de Engelsen van over de Dender stuk geschoten.  Zij dachten dat de molen door de Duitsers als uitkijkpost werd gebruikt. Ik veronderstel dat dit zo was, maar ik weet het niet zeker. Kattem onderging  op dat moment een zware beschieting.


Na de 18-daagse veldtocht besloot Renatus de molen verder af te breken en de ontmantelde molen te verkopen.  Of er oorlogsschade werd betaald weet ik niet. Renatus bouwde in de schuur van het molenhuis een molen op drijfkracht. Renatus verdween midden de jaren 50 uit beeld. De details van dit voorval zijn gelet op de wet op de privacy niet voor publicatie vatbaar.


Na het verdwijnen van René baatte Henri (Rik van de meelen) samen met zijn moeder Victorina de molen verder uit. De activiteit werd later stopgezet wegens niet meer rendabel. Georges en Jeanne werden beiden geestesziek en verbleven tot het einde van hun leven in instellingen. Henri werkte eerst,  naast zijn activiteit als molenaar en landbouwer,  als bediende-boekhouder in het Brusselse. Daarna als zelfstandig fruitteler op de gronden rond de molen.


Hij huwde met Yvonne, Berlindis COUSSENS geboren 3/12/35 -  en heeft met haar een dochter Viviane.  Na haar huwelijk verhuisde Viviane naar Halle.  Viviane heeft een zoon die huis bouwde op een bouwgrond van de laatste verkaveling van het erf rond, het spijtig genoeg,  afgebroken molenhuis. Het Gemeentebestuur van Roosdaal ging hier in de fout, want het was vermeld als waardevol erfgoed.


Yvonne woont momenteel in de serviceflats van het rusthuis in Roosdaal.  Voor meer informatie verwijs ik je naar haar.


Renatus stamde uit een molenaarsgeslacht. Zij ouders waren Henricus Constantinus Van Roy en Sophia Moriau.  Zij baatten de molen aan de stampmolenstraat te Bl uit.  Daarnaast was Henricus ook handelaar in granen, bloem en veevoeder.  Deze molen werd overgenomen door Emilius Van Roy(Mil van Rik), Broer van Renatus. Het gezin Van Roy –Moriau telde zeven kinderen.

De voorouders van Renatus zijn ondermeer te zoeken in de molenaarsgeslachten Van Roy, Bastaerts en Baetens.