Over de geschiedenis van deze hoeve is al één en ander verteld en werd er vorig jaar zelfs een boek uitgegeven door Luc Van Liedekerke. Wie hierin geïnteresseerd is heeft waarschijnlijk wel een exemplaar in huis of kan er zeker nog één bekomen.


Zoals iedereen wel weet is voor een landbouwbedrijf grond een belangrijke productiefactor. Het landbouwareaal van een bedrijf bestaat uit landbouwgronden waarover het elk jaar beschikking heeft, dus zowel gronden in eigendom als gronden in vaste pacht, en gronden die van jaar tot jaar wisselen. Die worden onder de vorm van seizoenpacht gehuurd bij andere landbouwers. Voor het jaar 2019 beschikt het Hof te Kattem voor zijn landbouwtak over een 470 tal ha, waarvan 250 ha in vast gebruik en 220 ha seizoenpacht voor aardappelen. Deze gronden bevinden zich voornamelijk inde driehoek Ninove-Edingen-Halle. Ze worden gebruikt voor de teelt van aardappelen, tarwe, suikerbieten, mais en gras. Jaarlijks leveren deze gronden ongeveer 12 miljoen kilo aardappelen, 900.000 kilo graan, 400.000 kilo mais en 3 miljoen kilo suikerbieten. Daarmee voorziet dit bedrijf in de jaarlijkse aardappelbehoefte van ongeveer 200.000 Vlamingen en in de suikerbehoefte van 10.000 Vlamingen.


De productie van granen levert een deel van het voeder voor 4.000 varkens, wat gelijkstaat aan ongeveer 400.000 kilo vlees. Daarmee kunnen ruim 10.000 Vlamingen een jaar lang van vlees worden voorzien.


De aardappelen worden voor een deel op contract en voor een deel op de vrije markt verkocht. Een deel van de aardappelen vertrekt na de oogst onmiddellijk richting aardappelverwerkende industrie waar ze tot diepvriesfrieten worden verwerkt en zo worden geëxporteerd over de ganse wereld. Een ander deel wordt opgeslagen in speciaal daartoe gebouwde stockageloodsen en wordt dan tijdens de winterperiode afgeleverd.


Op topdagen van de oogst staan gelegenheidswerkers in voor het besturen van de machines en tractoren die het vervoer van het veld naar het Hof verzekeren. De boerderij heeft een aantal loodsen ter beschikking om de landbouwmachines te stallen. Gezien de forse groei van de akkerbouwtak op het bedrijf is ook het machinepark sterk gegroeid. Bij de aankoop van nieuwe machines wordt meestal gekozen voor milieuvriendelijke toepassingen. Zo werken we vandaag met een erosieploeg die in tegenstelling tot een gewone ploeg de afspoeling van de bovenste laag vruchtbare aarde tegengaat. Ons spuittoestel is uitgerust met luchtdrukondersteuning en GPS-gestuurde sectieafsluiting. De luchtdrukondersteuning zorgt ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen zeer gericht aan de plant worden toegediend, zonder dat er verneveling van het middel optreed. De GPS-gestuurde sectieafsluiting houdt in dat de sproeidoppen op de spuitboom worden gestuurd door GPS. Dat heeft als grote voordeel dat het toestel automatisch sproeidoppen gaat dichtzetten wanneer overlap ontstaat of wanneer er kort bij een beek wordt gesproeid.


Er worden op het bedrijf ook nog andere milieuvriendelijke maatregelen genomen. Op hellende percelen worden er erosiestroken aangelegd met gras om - net als bij de erosieploeg- afspoeling van grond te voorkomen. Deze stroken worden soms ook aangelegd tegen bosranden om ook hier de natuur te beschermen. Naast dit alles wordt er momenteel ook geëxperimenteerd met de biologische teelt van akkerbouwgewassen. Al deze inspanningen worden gedaan om ook de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Geschreven door Eric en Pieter Van Wilderode

Foto: Erik Bourgeois | www.b-droneprojects.com

HET HOF TE KATTEM

Terug