Jozef Buys, de onderpastoor van Borchtlombeek, werd de allereerste kapelaan/pastoor in Kattem en bleef daar tot hij op 13 juli 1958 tot pastoor werd benoemd in Liedekerke. Pastoor Buys, geboren op 11 juli 1912, werd priester gewijd in Mechelen op 11 juni 1938 en overleed op 28 april 1981. Hij diende als onderpastoor in Borchtlombeek en kreeg in 1946 de opdracht van het bisdom om een kerk te bouwen in Kattem op grond geschonken door Maria Van Tricht.


In diverse documenten beschreven zowel pastoor Buys als anderen Kattem ten tijde van de oprichting van de parochie als 'een onchristelijk midden', een 'missieveld'. De bevolking bestond grotendeels uit arbeiders, velen behorend tot de laagste werkersklasse, en stond onder invloed van het socialisme. Maar er was vooruitgang! Dankzij veel geduld, toewijding, begrip, bezoeken en bezieling ontstond een aanzienlijke christelijke gemeenschap, met Heilig Hartbonden en beginnende parochiale verenigingen. Dagelijkse missen trokken bijna 20.000 personen per jaar die naar de communie gingen.


Architect Vandenbroucke stelde eerst voor om een barak over te brengen van de zusters Ursulinen in Melsbroek, maar uiteindelijk werd besloten een eenvoudige maar waardige kerk te bouwen. Volgens het ontwerp van de architect had de kerk een oppervlakte van 214 m² en bood plaats aan 280 stoelen. De bouwwerkzaamheden begonnen op 12 mei 1946 en op 9 november 1947 werd de kerk ingewijd, met een kostprijs van 1.000.000 BFR (nu 25.000 euro). Tevens werd er naast de kerk een pastorij gebouwd voor de kapelaan-pastoor en zijn huishoudster Maria Van Tricht.


Pastoor Buys predikte in omliggende parochies over de bouw van de nieuwe kerk in Kattem en deed daar omhalingen. Er werd zelfs een omhaling in Ledeberg gehouden die meer dan 100.000 BFR opbracht. Tijdens een preek in de kerk van Anderlecht (Sint Guido) deed hij niet alleen een omhaling, maar ontving hij ook van de deken een kruisweg van een gekende kunstschilder, bestaande uit 14 taferelen. Deze werden in 1965 vervangen door kunstwerken van Ghislain Brion en houten kruisjes gemaakt door  Dolf Gheysels - alias Godomme. De schilderijen uit Anderlecht verdwenen spoorloos tijdens de periode dat meneer Van Snick pastoor was in Kattem.


Kapelaan-pastoor Buys liet ook de parochiezaal bouwen tussen 1950 en 1952 (kostprijs 150.000 fr.). Kapelaan en parochianen maakten met hun eigen handen de stenen en bouwden de zaal. Deze werd de thuisbasis van parochiale verenigingen zoals KVLV, KWB, Bond van Gepensioneerden, die er hun leden- en bestuursvergaderingen hielden, evenals eetfestijnen die financiële steun opleverden. Gedurende een tijd vergaderde ook de Chiro er op zondag.

In 1958 startte pastoor Buys met de bouw van de school, waarvan het dossier werd afgerond door zijn opvolger E.H. Marcel Ginis – de tweede pastoor van Kattem.

Geschreven door Ronny Geeroms

Foto’s van archief Team Kattoem

E.H. Jozef Buys

Buys Jozef.jpg
Terug