Voor het ontstaan van het domein moeten wij terug gaan naar de Frankische tijd. Onder de Merovingen kreeg het middeleeuwse feodalisme langzaam gestalte.  De hoofdstad van het MEROVINGSE RIJK was tot 486 Doornik (Tournai). Koning Childerik I ligt er begraven.

Clovis verplaatste de hoofdstad naar Parijs. Deze machtige dynastie schonk domeinen aan abdijen. Zo werd het domein “vrije eigendom Sint-Eikhard te Kattem geschonken aan de Abdij van Haspres.


Tegen het betalen van een leenvergoeding kwam “Kattem” in bezit van de abdij van Ninove.  De witheren zorgden niet alleen voor het zieleheil van de parochies Borchtlombeek en Strijtem vanuit de pastorij aan het hof te Kattem maar oefenden ook eeuwenlang de bestuurlijke en rechterlijke macht uit over Kattem.  Pas in 1641 liet abt Roelofs in de rotte meers tegen de voetbeek een nieuwe pastorij “het Cuerenhuys of Hooghuys” bouwen.  Deze pastorij was toch nog op Kattems grondgebied gelegen.


Na betwistingen door andere wereldlijke machthebbers en andere abdijen, kwam de abdij van Ninove in de twaalfde eeuw als overwinnaar naar voor.


De laatste abt die ten volle de wereldlijke macht uitoefende te Kattem was abt Ferdinand Vander Eecken (1754-1783). Daarna weigerde Jozef II een nieuwe abt te benoemen.  Hij wilde de abdij opdoeken.  Gedurende vijf jaar wordt de abdij bestuurd door regenten.

Jan Pameleire (1788-1800) was de laatste abt in Ninove tijdens het ancien régime.  In 1797 werden de norbertijnen in Ninove door de fransen verjaagd.


Wie tijdens het ancien régime op Kattem woonde werd bestempeld als Brabander en de Borchtlombekenaren waren Vlamingen.  Tot grote afgunst van die van Borchtlombeek genoten de Kattemenaren van een ander fiscaal , administratief en juridisch regime.

Tot vandaag heerst er een zekere apartheid tussen de twee dorpen. Na het ontstaan van het Koninkrijk België vertaalde zich dat in hevige politieke strijd.


In 1945 werd de parochie Kattem gesticht. Een deel van de parochie Leberg werd bij Kattem gevoegd. D’Eigendom (Reuzestraat , Bosstraat,Weverstraat, Ralendries en Nieuwkam) werd dan weer bij de parochie Borchtlombeek gevoegd.

Geschreven door André Leemans

HET DOMEIN SINT-EIKHARD

Terug