Het Stenen Kruis – geplaatst in 1783 op de hoek Hazelveldweg-Profetenstraat en het oudste monument in Roosdaal - bevindt zich in een erbarmelijke toestand en zal binnenkort gewoon uiteenvallen.

Team Kattoem zal proberen om het kruis te redden en als dit niet lukt proberen te vervangen door een nieuw exemplaar. Alle steun - hoe klein ook - is van harte welkom. Gelieve je steun te storten op het rekeningnummer van Team Kattoem - BE33 9733 7215 1446.  Zelstandigen of ondernemers die ons steunen ontvangen een document voor hun boekhouding.


Het verhaal van het Stenen Kruis


Op een warme zomerochtend, doordrenkt met de geur van vers gemaaid gras en het gezang van vogels, vond een tragisch ongeluk plaats op de steile bergop van de Profetenstraat. Het was de ochtend van 17 juli 1783, klokslag 7 uur, toen het leven van Frans Carlier abrupt tot een einde kwam onder zijn kar. Zijn lichaam werd genadeloos verpletterd door het gewicht van het voertuig, en hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen.


De hitte van die dag was verstikkend, als een onverbiddelijke getuige van het verlies dat de gemeenschap had geleden. Zo snel als het leven van Frans was weggevloeid, zo snel werd hij begraven. Nog geen twee uur na het fatale ongeval, om 9 uur 's ochtends, werden de laatste sacramenten aan hem toegediend en werd hij ter aarde besteld. De klokken luidden somber, de lucht trilde van verdriet.


De volgende dag werd de uitvaartmis gehouden, waar vrienden, familie en buren samenkwamen om hun respect te betuigen aan de overledene. De kapel vulde zich met het geluid van zachte gebeden en snikkende zielen, terwijl de zon langzaam opkwam en haar stralen door de glas-in-loodramen liet schijnen.


Frans Carlier, geboren te Lettelingen op 1 juli 1747, was de zoon van Denijs Carlier en Barbara Thienpont. Hij bleef zijn hele leven ongehuwd, maar zijn naam zou voortleven in de herinneringen van degenen die hem kenden. In 1772 nam zijn moeder Barbara, na de dood van haar man, de pacht over van het hof te Kattem, waar ze haar dagen doorbracht met hard werken en zorgen voor haar gezin.


Enkele maanden na het tragische verlies van haar zoon, besloot Barbara een gedenkteken op te richten op de plaats van het ongeluk. Een stenen kruis verrees langs de weg, zijn sokkel geëtst met de woorden die de herinnering aan Frans Carlier levend hielden:


Anno Domini 1783:

Hier es verongeluckt met den waegen F.J. Carlier, jonckman, sone van de weduwe Carlier, pachteresse tot het Hof te Catthem, overleden den 18 july.

Actie RED STENEN KRUIS

Bron Hubert De Bolle - www.hdbr.be en bewerkt met Artificiële intelligentie(Ai)

Terug