Op 17 juli 1783 om 7 uur ’s morgens sukkelde Frans Carlier onder zijn kar en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Omwille van de hitte werd hij nog dezelfde dag, al om 9 uur, voorzien van de laatste sacramenten begraven. De uitvaartmis was de volgende dag.


Franciscus Joannes Carlier was de zoon van Denijs Carlier (Herne 14/9/1705-Sinte Reneldis/Saintes 12/5/1764) en Barbara Thienpont (Herfelingen 30/11/1705-Kattem 6/2/1786). Frans werd te Lettelingen geboren op 1 juli 1747, bleef ongehuwd. In 1772 nam Barbara, toen al 8 jaar weduwe, de pacht over van het hof te Kattem.


Enkele maanden na de dood van haar zoon liet Barbara op de plaats van het ongeval een stenen kruis oprichten met op de sokkel de volgende tekst:

Anno Domini 1783: Hier es verongeluckt met den waegen F.J. Carlier, jonckman, sone van de weduwe Carlier, pachteresse tot het Hof te Catthem, overleden den 18 july.

Foto: Louis Van Eenoo

Geschreven door Hubert De Bolle - www.hdbr.be

Terug

HET STENEN KRUIS