Sinds 1783 prijkt aan de hoek van de Hazelveldweg en de Profetenstraat een herdenkingskruis. Het Stenen Kruis werd er geplaatst ter ere van Frans Carlier, die daar om het leven kwam in een tragisch ongeval. Hij kwam onder zijn kar terecht en overleed ter plekke. Frans was de zoon van Denijs Carlier en Barbara Thienpont, destijds de pachters van Hof Te Kattem.


Helaas bevindt het kruis zich momenteel in een zeer slechte staat. Na inspectie door enkele vooraanstaande experts luidt het harde verdict: dit kruis is niet meer te redden!

Team Kattoem gaat een nieuw Stenen Kruis plaatsen en het origineel in zijn huidige toestand verplaatsen naar de grote Kapel in de Kapelleweg. Daarnaast willen ze ook pastoor Jozef De Bondt – beter bekend als 'Dè pastoor van Kattem' - bij het project betrekken, aangezien hij al in de jaren negentig een idee had om het kruis te redden.


De oproep "Red Het Stenen Kruis!" heeft al heel wat respons gekregen vanuit de gemeenschap van Kattem. Giften – groot en klein stroomden binnen op het rekeningnummer van Team Kattoem - BE33 9733 7215 1446. Wil je ons nog steunen, elke gift groot of klein is nog altijd welkom.

Het ontwerp werd gemaakt en goedbevonden, het nieuwe Stenen Kruis is besteld en het gemeentebestuur gaf de benodigde vergunningen en toestemmingen.


Het verhaal van het Stenen Kruis


Op een warme zomerochtend, doordrenkt met de geur van vers gemaaid gras en het gezang van vogels, vond een tragisch ongeluk plaats op de steile bergop van de Profetenstraat. Het was de ochtend van 17 juli 1783, klokslag 7 uur, toen het leven van Frans Carlier abrupt tot een einde kwam onder zijn kar. Zijn lichaam werd genadeloos verpletterd door het gewicht van het voertuig, en hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen.


De hitte van die dag was verstikkend, als een onverbiddelijke getuige van het verlies dat de gemeenschap had geleden. Zo snel als het leven van Frans was weggevloeid, zo snel werd hij begraven. Nog geen twee uur na het fatale ongeval, om 9 uur 's ochtends, werden de laatste sacramenten aan hem toegediend en werd hij ter aarde besteld op het oude kerkhof van Pamel. De klokken luidden somber, de lucht trilde van verdriet.


De volgende dag werd de uitvaartmis gehouden, waar vrienden, familie en buren samenkwamen om hun respect te betuigen aan de overledene. De kerk van Pamel (aan de Dender) vulde zich met het geluid van zachte gebeden en snikkende zielen, terwijl de zon langzaam opkwam en haar stralen door de glas-in-loodramen liet schijnen.


Frans Carlier, geboren te Lettelingen op 1 juli 1747, was de zoon van Denijs Carlier en Barbara Thienpont. Hij bleef zijn hele leven ongehuwd, maar zijn naam zou voortleven in de herinneringen van degenen die hem kenden. In 1772 nam zijn moeder Barbara, na de dood van haar man, de pacht over van het hof te Kattem, waar ze haar dagen doorbracht met hard werken en zorgen voor haar gezin.


Enkele maanden na het tragische verlies van haar zoon, besloot Barbara een gedenkteken op te richten op de plaats van het ongeluk. Een stenen kruis verrees langs de weg, zijn sokkel geëtst met de woorden die de herinnering aan Frans Carlier levend hielden:

Anno Domini 1783:

Hier es verongeluckt met den waegen F.J. Carlier, jonckman, sone van de weduwe Carlier, pachteresse tot het Hof te Catthem, overleden den 18 july.

HET STENEN KRUIS

Bron Hubert De Bolle - www.hdbr.be en bewerkt met Artificiële intelligentie(Ai)

HET NIEUWE STENEN KRUIS

Het verhaal van het Stenen Kruis door het Davidsfonds Roosdaal

In het “ DF-KLOKJE”  nr.  2 van  1996, verscheen een artikel over het Stenen Kruis van de hand van François De Neef. Je kunt dit artikel downloaden door op de knop hierna te klikken. Veel leesplezier!

Download artikel Davidsfonds
Terug